Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων και Οδηγός του Προγράμματος Erasmus+ 2023

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής 19/10/2023
Ημερομηνία Δημοσίευσης
28/11/2022
Πρόγραμμα
Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ERASMUS+
Ερευνητική Περιοχή
Όλες οι θεματικές περιοχές
Αρμόδιος Φορέας
ΙΚΥ - ΕΕ
Δικαιούχοι
Φυσικά & Νομικά Πρόσωπα
Προϋπολογισμός
3,4 δισ. €
Ιστοσελίδα:

Δημοσιεύτηκε η πρόσκληση καθώς και ο νέος οδηγός με τις δράσεις καθώς και τις προθεσμίες του προγράμματος Erasmus+ για το έτος 2023.

Δράσεις

Η πρόσκληση υποβολής προτάσεων καλύπτει τις ακόλουθες δράσεις του προγράμματος Erasmus+:

 

Βασική δράση 1 (ΒΔ1) — Κινητικότητα των ατόμων:

 • Κινητικότητα εκπαιδευομένων και προσωπικού
 • Δραστηριότητες συμμετοχής των νέων
 • Κινητικότητα για προπονητές
 • DiscoverEU
 • Εικονικές ανταλλαγές στην ανώτατη/τριτοβάθμια εκπαίδευση και νεολαία

 

Βασική δράση 2 (ΒΔ2) — Συνεργασία μεταξύ οργανισμών και ιδρυμάτων

 • Συμπράξεις για τη συνεργασία:   
  • Συμπράξεις συνεργασίας   
  • Συμπράξεις μικρής κλίμακας
 • Συμπράξεις για αριστεία:  
  • Ευρωπαϊκά πανεπιστήμια:
  • Κέντρα επαγγελματικής αριστείας (ΚΕΑ)  
  • Ακαδημίες Εκπαιδευτικών Erasmus+  
  • Δράση του προγράμματος Erasmus Mundus
 • Συμπράξεις καινοτομίας:  
  • Συμμαχίες για τη στήριξη της καινοτομίας   
  • Μελλοντοστραφή έργα
 • Σχέδια ανάπτυξης ικανοτήτων
  • Σχέδια ανάπτυξης ικανοτήτων στον τομέα της ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
  • Σχέδια ανάπτυξης ικανοτήτων στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης
  • Σχέδια ανάπτυξης ικανοτήτων στον τομέα της νεολαίας
  • Σχέδια ανάπτυξης ικανοτήτων στον τομέα του αθλητισμού
 • Αθλητικές διοργανώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

 

Βασική δράση 3 (ΒΔ3) — Στήριξη στη χάραξη πολιτικής και της συνεργασίας

 • Ευρωπαϊκή Νεολαία Μαζί

 

Δράσεις Jean Monnet:

 • Jean Monnet στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
 • Jean Monnet σε άλλους τομείς της εκπαίδευσης και κατάρτισης
 • Πολιτικός διάλογος Jean Monnet: Τα δίκτυα Jean Monnet στην ανώτατη/τριτοβάθμια εκπαίδευση
 • Στήριξη στα καθορισμένα ιδρύματα

Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων

Οι προθεσμίες υποβολής των αιτήσεων ποικίλουν ανά δράση και παρουσιάζονται αναλυτικά στο κείμενο του οδηγού.

 

Για λεπτομερείς οδηγίες σχετικά με την υποβολή αιτήσεων, ανατρέξτε στον Οδηγό του προγράμματος Erasmus+ 2023  (EN/EL Έκδοση 1: 23-11-2022) στην αγγλική  , την  ελληνική  ή την έκδοση της γλώσσας που επιθυμείτε  εδώ .

 

Ανακοινώθηκε επίσης ότι θα ακολουθήσουν ενημερώσεις της Εθνικής Μονάδας/ΙΚΥ σχετικά με τις διαδικασίες υποβολής αιτήσεων, καθώς και ενημερωτικές διαδικτυακές εκδηλώσεις για τις ευκαιρίες που προσφέρονται μέσω του νέου Προγράμματος Erasmus+ για τους τομείς της Εκπαίδευσης και της Κατάρτισης.

Πρόσκληση 2023

Αιτήσεις του προγράμματος

Copyright © 2013 - 2022

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση