Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απασχόληση ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Smart faRming innOvatiOn Training (SmartROOT)», ERASMUS+ Αρ. Σύμβασης 2020-1-EL01-KA203-079109 και εσωτερικό κωδικό 80535 και επιστημονικά υπεύθυνο τον κο. Σαρηγιαννίδη Παναγιώτη, Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας – Αρ. Πρόσκλησης 14/2023

Σχετικά αρχεία

80535_call_14_2022_signed
protasi_14_2023

Copyright © 2013 - 2022

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση