2η Προκήρυξη ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής 06/04/2023
Ημερομηνία Δημοσίευσης
20/02/2023
Πρόγραμμα
2η Προκήρυξη ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας
Ερευνητική Περιοχή
Όλες οι θεματικές περιοχές
Αρμόδιος Φορέας
ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. (Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας & Καινοτομίας)
Δικαιούχοι
Φυσικά & Νομικά Πρόσωπα
Προϋπολογισμός
7.560.000,00€.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.
ΚΑΛΕΙ

Τους ενδιαφερόμενους δυνητικούς δικαιούχους να υποβάλουν προτάσεις στο πλαίσιο της Προκήρυξης με τίτλο «2η Προκήρυξη ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας», σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στην Προκήρυξη.

Η συνολική δημόσια δαπάνη της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται στα 7.560.000,00€.

 

Έναρξη Υποβολών: 01/03/2023
Λήξη Υποβολών: 06/04/2023

Σχετικά αρχεία

2η_Προκήρυξη_προμήθεια_ερευνητικού_εξοπλισμού_πρωτ.62146_Ψ27Π46Μ77Γ-Χ3Λ

Copyright © 2013 - 2022

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση