Ανακοίνωση της 1ης Τροποποίησης της 2ης Προκήρυξης ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας

Ανακοινώθηκε η 1η Τροποποίηση της 2ης Προκήρυξης ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας που αφορά την επικαιροποίηση του πίνακα με τα κατώτατα όρια χρηματοδότησης έργου ανά Επιστημονική Περιοχή.

 

Σύνδεσμος τροποποίησης πρόσκλησης

Copyright © 2013 - 2022

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση