Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απασχόληση ενός εξωτερικού συνεργάτη, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «RAISE», που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή-πρόγραμμα Horizon Europe Framework Programme (HORIZON), με κωδικό για τη διαχείριση της ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ ΠΔΜ 80815 και επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Σαρηγιαννίδη Παναγιώτη Αν. Καθηγητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας – Αρ. Πρόσκλησης 59/2023 

Σχετικά αρχεία

80815_call_59_2023_signed
protasi_59_2023

Copyright © 2013 - 2022

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση