Διακήρυξη για Σύμβαση Υπηρεσιών με τίτλο ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ) ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ -αρ. διακ. 04/2023

Copyright © 2013 - 2022

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση