Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απασχόληση ενός εξωτερικού συνεργάτη, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Εκτίμηση παρουσίας αρσενικού και λοιπών ρυπαντικών παραμέτρων στα υπόγεια και επιφανειακά υδατικά συστήματα σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας – αποτύπωση Υδρογεωλογικών Συνθηκών», με Κωδικό ΟΠΣ 5087317, του Προγράμματος «Διαχείριση Υδάτων» που συγχρηματοδοτείται από τον Χρηματοδοτικό Μηχανισμό του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ EOX) 2014-2021 με κωδικό για τη διαχείριση της ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ ΠΔΜ 80782 και Επιστημονικά Υπεύθυνη την κα. Αμανατίδου Ελισάβετ Καθηγήτρια του Τμήματος Χημικών Μηχανικών ΠΔΜ – Αρ. Πρόσκλησης 102/2023

Σχετικά αρχεία

80782_Call_102_2023_signed
protasi_102_2023

Copyright © 2013 - 2022

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση