Τροποποίηση των αποφάσεων ένταξης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης με τίτλο «Υποστήριξη Δράσεων Στήριξης της Επιχειρηματικότητας, Καινοτομίας και Ωρίμανσης για την Αξιοποίηση της Ερευνητικής Δραστηριότητας και των Νέων Προϊόντων και Υπηρεσιών που αναπτύσσονται στα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης» και κωδ. ΟΠΣ ΕΔΒΜ166.

Σχετικά αρχεία

ae_orizontia_edbm166_ada

Copyright © 2013 - 2022

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση