Προκαταρκτική Διαβούλευση τεύχους δημοπράτησης με τίτλο «Προμήθεια αναλωσίμων για τα εργαστηριακά μαθήματα των δομών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας» ήτοι της Σύμβασης υπ’ αριθμ. 10: Προμήθεια αναλωσίμων για τα εργαστηριακά μαθήματα των δομών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο του έργου «SUB2. Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για την ανάπτυξη δεξιοτήτων που σχετίζονται με τη Χειροτεχνία» με κωδικό MIS ΤΑ 5200774

Copyright © 2013 - 2022

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση