Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απασχόληση ενός εξωτερικού συνεργάτη, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ελληνο-αζέρικο Διεθνές Διιδρυματικό/Διατμηματικό κοινό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Διαχείριση και Μεταφορά Πετρελαίου, Φυσικού Αερίου και Υδρογόνου» 2023 – 2024 με κωδικό για τη διαχείριση της ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ ΠΔΜ 81039 και επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Σίσκο Ευάγγελο Καθηγητή του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας – Αρ. Πρόσκλησης 160/2023 

Σχετικά αρχεία

81039_Call_160_2023_signed
protasi_160_2023

Copyright © 2013 - 2022

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση