ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ: Υπεύθυνη Δήλωση για τους αμειβόμενους με τίτλο κτήσης

Συνημμένο θα βρείτε το νέο έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης για τους αμειβόμενους με τίτλο κτήσης (πρώην απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης), στο οποίο έχει προστεθεί πεδίο που αφορά την εξαίρεση από τις κρατήσεις για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη γιαόσους εντάσσονται σε κάποιον από τους κατωτέρω φορείς εκτός ΕΦΚΑ:

  • Τομέα Υγείας και Περίθαλψης του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.
  • Υγειονομική Υπηρεσία της Ε.Υ.Δ.Α.Π.
  • Ταμείο Υγείας Προσωπικού της Εθνικής Τράπεζας
  •  Αλληλοβοηθητικό Ταμείο Περίθαλψης του Συλλόγου Υπαλλήλων της Τραπέζης Ελλάδος
  •   Λογαριασμός Υγείας των Μελών του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών

Σχετικά αρχεία

Υπόδειγμα ΥΔ ΠΔΜ Περιστασιακή Απασχόληση (ορθή επανάληψη)

Copyright © 2013 - 2018

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση