2η Προκήρυξη Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. με τίτλο “Δράσεις προστασίας, διατήρησης και ανάδειξης της βιοποικιλότητας – Μελέτες πεδίου ενδημικών, απειλούμενων και εθνικής σημασίας ειδών της Ελλάδας”

Ημερομηνία Δημοσίευσης
18/01/2024
Πρόγραμμα
Προκήρυξη Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.
Ερευνητική Περιοχή
Βιοτεχνολογία
Γεωργία, Αλιεία, Κτηνοτροφία
Δασολογία
Περιβάλλον
Αρμόδιος Φορέας
ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ)
Δικαιούχοι
Φυσικά Πρόσωπα
Προϋπολογισμός
462.000 €

Η συνολική δαπάνη της Προκήρυξης ανέρχεται στις 462.000€.
Η υποβολή των προτάσεων γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ

https://portal.hfri.gr/

Έναρξη Υποβολών: Πέμπτη 01 Φεβρουαρίου 2024, 12:00 (ώρα Ελλάδας)
Λήξη Υποβολών: Πέμπτη 29 Φεβρουαρίου 2024, 13:00 (ώρα Ελλάδας)

Η προκήρυξη θα δημοσιευτεί και στην ακόλουθη ιστοσελίδα: gsri.gov.gr

Σχετικά αρχεία

ΟΦΥΠΕΚΑ_Μελέτες-πεδίου_2η-Προκήρυξη

Copyright © 2013 - 2022

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση