Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής 26/04/2024
Ημερομηνία Δημοσίευσης
17/01/2024
Πρόγραμμα
Creative Europe Programme (CREA)
Ερευνητική Περιοχή
Πολιτισμός
Αρμόδιος Φορέας
European Union
Δικαιούχοι
Φυσικά & Νομικά Πρόσωπα
Προϋπολογισμός
5.000.000 €

H Δράση υποστηρίζει έργα που θα μεταφράζουν, δημοσιεύουν, διανέμουν και προωθούν ευρωπαϊκά έργα μυθοπλασίας -γραμμένα από συγγραφείς οι οποίοι είναι υπήκοοι – ή κάτοικοι – χωρών του προγράμματος  «Δημιουργικής Ευρώπη» ή αναγνωρίζονται ως μέρος της λογοτεχνικής κληρονομιάς αυτών των χωρών

 

Copyright © 2013 - 2022

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση