2η Προκήρυξη Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. με τίτλο “Δράσεις προστασίας, διατήρησης και ανάδειξης της βιοποικιλότητας – Μελέτες πεδίου ενδημικών, απειλούμενων και εθνικής σημασίας ειδών της Ελλάδας”

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής 29/02/2024
Ημερομηνία Δημοσίευσης
01/02/2024
Πρόγραμμα
Προκήρυξη Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.
Ερευνητική Περιοχή
Αρμόδιος Φορέας
ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ)
Δικαιούχοι
Φυσικά Πρόσωπα
Προϋπολογισμός
462.000€

Η συνολική δαπάνη της Προκήρυξης ανέρχεται στις 462.000€.
Η υποβολή των προτάσεων γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ

https://portal.hfri.gr/

Έναρξη Υποβολών: Πέμπτη 01 Φεβρουαρίου 2024, 12:00 (ώρα Ελλάδας)
Λήξη Υποβολών: Πέμπτη 29 Φεβρουαρίου 2024, 13:00 (ώρα Ελλάδας)

Παρακάτω παρουσιαζονται τα Πρότυπα Έγγραφα που αφορούν τις Υποτροφίες Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής με αντικείμενο τη διερεύνηση της ταξινομικής ομάδων οργανισμών με εξάπλωση κυρίως στον ελληνικό χώρο

Σχετικά αρχεία

ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.-Πρότυπα-Έγγραφα-ΥΔ_ΟΦΥΠΕΚΑ
ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.-Πρότυπα-Έγγραφα-ΥΔ_ΟΦΥΠΕΚΑ

Copyright © 2013 - 2022

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση