Έγκριση οριστικού πίνακα αξιολόγησης προτάσεων στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «An Artificial Intelligent Aided Unified Network for Secure Beyond 5G Long Term Evolution – NANCY», με κωδικό για τη διαχείριση της ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ ΠΔΜ 80953 και Ε.Υ. τον κ. Σαρηγιαννίδη Παναγιώτη, Αρ. Πρόσκλησης 173/2023

Σχετικά αρχεία

506_oristikos_pinakas_173_2023_80953

Copyright © 2013 - 2022

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση