Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απασχόληση ενός εξωτερικού συνεργάτη, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Διαχείριση Εσόδων που αναλογούν στη Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών από το ποσοστό 25% για κάλυψη λειτουργικών εξόδων του Ιδρύματος που αφορούν τα ΠΜΣ», με κωδικό για τη διαχείριση της ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ ΠΔΜ 80302 και επιστημονικά υπεύθυνη την κ. Παπαδοπούλου Πηνελόπη, Καθηγήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας – Αρ. Πρόσκλησης 29/2024

Σχετικά αρχεία

80302_Call_29_2024_signed
protasi_29_2024

Copyright © 2013 - 2022

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση