Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απασχόληση δύο ερευνητών, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Υποδομή διαχείρισης δικτύων 6ης γενιάς για δίκτυα βασιζόμενα στη μη-κυψελωτή επικοινωνία» της Δράσης: Sub-action 2 Funding Projects in Leading-Edge Sectors – RRFQ: Basic Research Financing(Horizontal support for all Sciences) Acronym: ENABLE-6G που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας, με κωδικό για τη διαχείριση της ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ ΠΔΜ 81122 και επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Βαρδάκα Ιωάννη, Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας – Αρ. Πρόσκλησης 30/2024

Σχετικά αρχεία

protasi_30_2024
81122_Call_30_2024_signed

Copyright © 2013 - 2022

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση