Πρόσκληση για Ανοιχτή Πρόσβαση στις ερευνητικές υποδομές του Joint Research Center – 3 νέες προσκλήσεις για κατάρτιση και την ανάπτυξη ικανοτήτων

Μέσω του προγράμματος για την Ανοιχτή Πρόσβαση στις Ερευνητικές Υποδομές το Joint Research Center (Κοινό Κέντρο Ερευνών) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής παρέχει σε κορυφαίους ερευνητές πρόσβαση στις παγκοσμίου επιπέδου εγκαταστάσεις και εργαστήριά του επιτρέποντας την τελευταίας τεχνολογίας έρευνα, τη συνεργασία και την ανάπτυξη ικανοτήτων με ευρωπαϊκή διάσταση. Στο πλαίσιο αυτό το Joint Research Center έχει προκηρύξει τις 3 κάτωθι προσκλήσεις για κατάρτιση και ανάπτυξη ικανοτήτων:

1) Ευρωπαϊκό Εργαστήριο Αξιολόγησης Κατασκευών (European Laboratory of Structural Assessment – ELSA) – Reaction Wall

Αναφορά: 2024-1-TCB-ELSA-ReactionWall

Τοποθεσία: Ispra (Ιταλία)

Η πρόσκληση έχει αναρτηθεί στο Science Hub Portal στον κάτωθι σύνδεσμο:

https://joint-research-centre.ec.europa.eu/calls-proposals/2024-1-tcb-elsa-reactionwall_en

Καταληκτική ημερομηνία: 14 Μαΐου 2024, 23:59 (CEST)

2) Ευρωπαϊκό Εργαστήριο Αξιολόγησης Κατασκευών (European Laboratory of Structural Assessment –ELSA) – Υποδομή Hopkinson bar

Αναφορά: 2024-1-TCB-ELSA-HOPLAB

Τοποθεσία: Ispra (Ιταλία)

Η πρόσκληση έχει αναρτηθεί στο Science Hub Portal στον κάτωθι σύνδεσμο:

https://joint-research-centre.ec.europa.eu/calls-proposals/2024-1-tcb-elsa-hoplab_en

Καταληκτική ημερομηνία: 14 Μαΐου 2024, 23:59 (CEST)

3) Εργαστήριο Νανοβιοτεχνολογίας:

Αναφορά: 2024-1-TCB-NANOBIOTECH

Τοποθεσία: Ispra (Ιταλία)

Η πρόσκληση έχει αναρτηθεί στο Science Hub Portal στον κάτωθι σύνδεσμο:

https://joint-research-centre.ec.europa.eu/calls-proposals/2024-1-tcb-nanobiotech_en

Καταληκτική ημερομηνία: 21 Μαΐου 2024, 23:59 (CEST)

Μπορείτε να βρείτε επισκόπηση της Ανοιχτής Πρόσβασης στις Ερευνητικές Υποδομές του Joint Research Center : https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/b8c66d3f-a894-11eb-9585-01aa75ed71a1/language-en

 

Copyright © 2013 - 2022

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση