Οδηγός Διαχείρισης – Υλοποίησης «5ης Προκήρυξης Υποτροφιών ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Υποψήφιους/ες Διδάκτορες»

Ο παρών Οδηγός Διαχείρισης – Υλοποίησης θέτει τους όρους και τις
προϋποθέσεις για τη διαδικασία παρακολούθησης, ελέγχου και καταβολής των υποτροφιών
προς τους/τις Υποψήφιους/ες Διδάκτορες των οποίων οι Αιτήσεις αξιολογήθηκαν
επιτυχώς και κατατάχθηκαν στη λίστα των προς χρηματοδότηση Αιτήσεων στο πλαίσιο της
«5ης Προκήρυξης Υποτροφιών ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Υποψήφιους/ες Διδάκτορες»

Σχετικά αρχεία

ΟΔΥ-5η-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΥΔ_ΕΚΔΟΣΗ-1.0

Copyright © 2013 - 2022

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση