Προσκλήσεις του Προγράμματος «Περιβάλλον και Δράση για το Κλίμα» “LIFE”

Ημερομηνία Δημοσίευσης
25/04/2024
Πρόγραμμα
Life
Ερευνητική Περιοχή
Βιοτεχνολογία
Ενέργεια
Επιστήμες Μηχανικού
Θετικές Επιστήμες
Μεταφορές
Οικονομία
Περιβάλλον
Τοπική ανάπτυξη
Αρμόδιος Φορέας
European Commission
Δικαιούχοι
Νομικά Πρόσωπα

Καταληκτικός μήνας υποβολής αιτήσεων : Σεπτέμβριος 2024

Το Πρόγραμμα LIFE, αποτελεί το σημαντικότερο Χρηματοδοτικό Μέσο για το Περιβάλλον και έχει ως κύριο σκοπό τη χρηματοδότηση και υποβοήθηση της εφαρμογής της Κοινοτικής περιβαλλοντικής πολιτικής και νομοθεσίας. Στο πλαίσιο αυτό, μία σειρά Προσκλήσεων δημοσιεύθηκαν για το έτος 2024 με καταληκτικό μήνα υποβολής αιτήσεων τον Σεπτέμβριο, όπου οι ενδιαφερόμενοι ( Ερευνητικοί Φορείς, Επιχειρήσεις, ΜΚΟ, Κρατικοί Οργανισμοί & Επιχειρήσεις, Ιδιωτικοί Φορείς κτλ.) μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για χρηματοδότηση.

 • LIFE Clean Energy Transition – Standard Action Project

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: 4.000.000 €

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/09/2024

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

 • Towards an effective implementation of key legislation in the field of sustainable energy

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: 6.000.000 €

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/09/2024

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

 • One-Stop-Shops – Integrated services for clean energy transition in buildings and businesses

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: 7.000.000 €

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/09/2024

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

 • Energy Performance of Buildings – Making renovation faster, deeper, smarter, service- and data-driven

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: 6.000.000 €

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/09/2024

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

 • Clean energy transition plans and strategies in municipalities and regions

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: 7.000.000 €

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/09/2024

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

 • Facilitation structures for the renovation of public buildings

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: 3.500.000 €

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/09/2024

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

 • Supporting the clean energy transition of European businesses

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: 5.250.000 €

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/09/2024

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

 • Project Development Assistance for sustainable energy investments

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: 6.000.000 €

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/09/2024

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

 • Real world energy consumption of energy-related products

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: 2.000.000 €

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/09/2024

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

 • Developing support mechanisms for Energy Communities

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: 7.000.000 €

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/09/2024

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

 • Alleviating household energy poverty in Europe

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: 6.000.000 €

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/09/2024

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

 • Climate Governance and Information

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: 4.980.000 €

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 17/09/2024

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

 • Climate Change Mitigation

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: 28.500.000 €

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 17/09/2024

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

 • Climate Change Adaptation

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: 28.500.000 €

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 17/09/2024

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

 • BUILD UP Skills – Upskilling and reskilling interventions for building decarbonisation

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: 6.500.000 €

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/09/2024

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

 • Supporting the roll-out of high-quality heat pump installations

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: 5.750.000 €

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/09/2024

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

 • Supporting district heating and cooling

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: 4.000.000 €

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/09/2024

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

 • Crowding in private finance

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: 5.250.000 €

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/09/2024

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

 • Projects on Legislative and Policy Priorities in the fields of Nature & Biodiversity and Circular Economy & Quality of Life

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: 9.000.000 €

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/09/2024

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

 • LIFE operating grants

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: 14.370.000 €

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 17/09/2024

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

 • Strategic Integrated Projects – Climate Action

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: 30.000.000 €

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 05/09/2024

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

 • Operating grants Framework partnerships

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: –

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 05/09/2024

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

 • Strategic Integrated Projects – Environment

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: 49.000.000 €

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 05/09/2024 & 06/03/2025

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

 • Technical Assistance – Replication – Nature & Biodiversity and Circular Economy & Quality of Life

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: 6.500.000 €

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 18/09/2024

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

 • Strategic Nature Projects

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: 70.000.000 €

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 05/09/2024 & 06/03/2025

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

 • Technical Assistance preparation of CLIMA SIPs

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: 400.000 €

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 18/09/2024

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

 • Circular Economy, resources from Waste, Air, Water, Soil, Noise, Chemicals, Bauhaus

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: 73.00.000 €

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/09/2024

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

 • Nature and Biodiversity

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: 155.000.000 €

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/09/2024

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

 • Environment governance

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: 6.500.000 €

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/09/2024

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

 • Nature Governance

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: 3.500.000 €

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/09/2024

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

 • Technical Assistance preparation of SNAPs

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: 500.000 €

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 18/09/2024

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

 • Technical Assistance preparation of ENV SIPs

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: 200.000 €

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 18/09/2024

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Copyright © 2013 - 2022

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση