4η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής 20/06/2024
Ημερομηνία Δημοσίευσης
20/05/2024
Πρόγραμμα
ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.
Ερευνητική Περιοχή
Αρμόδιος Φορέας
ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ)
Δικαιούχοι
Φυσικά & Νομικά Πρόσωπα
Προϋπολογισμός
9.250.000,00 €

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες Μεταδιδακτορικοί/ές Ερευνητές/τριες να υποβάλουν προτάσεις στο πλαίσιο της «4ης Προκήρυξης Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών».

Στόχος της Δράσης είναι η υποστήριξη νέων ερευνητών/τριών κάτοχων διδακτορικού διπλώματος για την υλοποίηση επιλεγμένων, ερευνητικών έργων υψηλής επιστημονικής ποιότητας και αριστείας. Η Δράση έχει σχεδιαστεί με στόχο να υποστηρίξει Μεταδιδακτορικούς/ές Ερευνητές/τριες να κατευθύνουν αυτόνομα την υλοποίηση Έργων ως Επιστημονικοί/ές Υπεύθυνοι/ες.

Η προκήρυξη έχει επίσης δημοσιευτεί και στην ακόλουθη ιστοσελίδα: https://gsri.gov.gr/

Η υποβολή των Προτάσεων γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή Πύλη ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.: https://portal.hfri.gr/

Σχετικά αρχεία

4η-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΜΔ
4η-Προκήρυξη_ΜΔ_1η-τροποποίηση_ΑΔΑ_ΡΣΩΝ46Μ77Γ-Ω5Η

Copyright © 2013 - 2022

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση