Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απασχόληση ενός εξωτερικού συνεργάτη, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Φάβα Σαντορίνης: Βελτίωση παραγωγικότητας, παραγωγή υγιούς πολλαπλασιαστικού υλικού και περιγραφή της παραδοσιακής ποικιλίας και ανάπτυξη προσαρμοσμένων καλλιεργούμενων υλικών», Μ16ΣΥΝ2-00135 που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και από Εθνικούς Πόρους του Επιχειρησιακού Σχεδίου Υπομέτρου 16.1 – 16.2 Δράση 2  με κωδικό για τη διαχείριση της ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ ΠΔΜ 80990 και επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Παπαθανασίου Φωκίων, Καθηγητή του Τμήματος Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας – Αρ. Πρόσκλησης 50/2024

Σχετικά αρχεία

80990_Call_50_2024_signed
protasi_50_2024

Copyright © 2013 - 2022

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση