Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απασχόληση ενός ερευνητή, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Project 101070455 — DYNABIC», που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή- πρόγραμμα Horizon Europe Framework Programme (HORIZON), με κωδικό για τη διαχείριση της ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ ΠΔΜ 80942 και επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Σαρηγιαννίδη Παναγιώτη Καθηγητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας – Αρ. Πρόσκλησης 51/2024

Copyright © 2013 - 2022

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση