Έγκριση προσωρινού πίνακα αξιολόγησης προτάσεων στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Σύστημα Υποστήριξης Κλινικών Αποφάσεων για τη Νόσο των Ανευρυσμάτων Κοιλιακής Αορτής Βασισμένο σε Μοντέλα Τεχνητής Νοημοσύνης» στο πλαίσιο της Δράσης «Εμβληματικές δράσεις σε διαθεματικές επιστημονικές περιοχές με ειδικό ενδιαφέρον για τη σύνδεση με τον παραγωγικό ιστό» ID 16618, Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Ελλάδα 2.0) με κωδικό για τη διαχείριση της ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ ΠΔΜ 81086 και Ε.Υ. τον κ. Αγγελίδη Παντελή, Αρ. Πρόσκλησης 43/2024

Σχετικά αρχεία

521_prosorinos_pinakas_43_2024

Copyright © 2013 - 2022

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση