Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απασχόληση τεσσάρων εξωτερικών συνεργατών, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Λειτουργία Κόμβου Ψηφιακής Καινοτομίας Δυτικής Μακεδονίας – SYNERGiNN EDIH», με κωδικό για τη διαχείριση της ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ ΠΔΜ 81244, που χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027» με κωδικό ΟΠΣ 6001586, και επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Μαρόπουλο Στέργιο, Καθηγητή του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών και Αντιπρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας – Αρ. Πρόσκλησης 60/2024

Copyright © 2013 - 2022

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση