Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή δυο (2) εξωτερικών συνεργατών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Υποστήριξη Λειτουργίας Ιδρύματος από κρατήσεις ΠΜΣ» (κωδικός έργου 80294),  με επιστημονικά υπεύθυνη την κα. Τσακιρίδου Ελένη, Καθηγήτρια του Τμήματος Παιδαγωγών Δημοτικής Εκπαίδευσης ΠΔΜ για συνολικό διάστημα έως τις 31.12.2020 με δυνατότητα ανανέωσης – Αρ. Πρόσκλησης 24

Copyright © 2013 - 2018

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση