Αποτελέσματα πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 3014/05-04-2019

Πρακτικό επιτροπής ερευνών

Πρακτικό επιτροπής αξιολόγησης

Υποψήφιος/α που επιθυμεί να υποβάλει ένσταση σχετικά με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, δικαιούται να προσφύγει στην Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής υποστήριξης του Ειδικού Λογαριασμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου που βρίσκονται στα Κοίλα Κοζάνης (πρώην ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας) έως και τις 18-06-2019.

Copyright © 2013 - 2018

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση