Οριστικά αποτελέσματα πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 4149/22-4-2019

«Δράσεις υποστήριξης της λειτουργίας του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας ως δικαιούχου στη διαχείριση και υλοποίηση παρεμβάσεων του ΕΠΑΝΑΔΕΒΜ» του Επιχειρησιακού προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» με κωδικό MIS 5032755 (κωδ. Έργου 80254)

Πρακτικό Επιτροπής

Copyright © 2013 - 2018

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση