Περισσότερο Χρησιμοποιούμενα Έντυπα

Δ1.01.Δα0.05 Συνοπτικό Έντυπο Υποβολής Πρότασης Υλοποίησης Έργου
Δ4.02.Πα0.31 Αίτηση Αποδοχής Διαχείρισης Έργου
Δ4.02.Πα0.32 Αρχικός Προϋπολογισμός Έργου (προηγούμενη έκδοση)
ΕΣ.ΔΕ.Πα0.80 Αίτηση Αποδοχής Διαχείρισης Έργου Παροχής Υπηρεσιών
ΕΣ.ΔΕ.Πα0.81 Προϋπολογισμός Έργου Παροχής Υπηρεσιών
Δ5.02.Πα1.56 Ονομαστική Κατάσταση Αμειβομένων Πανεπιστημιακών Και Δημοσίων Υπάλληλων
Δ5.02.Πα1.58 Εντολή Πληρωμής – Απόδοσης Αμοιβών Πανεπιστημιακών Και Δημοσίων Υπάλληλων
Δ5.02.Πα3.59 Ονομαστική Κατάσταση Αμειβομένων Με Σύμβαση Έργου (Εξωτερικοί Συνεργάτες Και Λοιπές Κατηγορίες Προσωπικού)
Δ5.02.Πα3.61 Εντολή Πληρωμής – Απόδοσης Αμοιβών Εξωτερικών Συνεργατών
Αίτηση Aνάληψης Yποχρέωσης

Posted in: forms

Copyright © 2013 - 2018

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση