Προγράμματα

BRIDGE ERASMUS+

Το πρόγραμμα Erasmus+ Bridge θα δημιουργήσει Serious Games με στόχο την βελτίωση των νοητικών και συμπεριφορικών συμπτωμάτων στην άνοια. Ο σχεδιασμός αυτών των παιχνιδιών...   Περισσότερα

Πλατφόρμα – Εφαρμογή Διασύνδεσης και Διαχείρισης Έξυπνου Κάδου από Ανακυκλώσιμα Υλικά

Η ανάπτυξη ενός έξυπνου κάδου από ανακυκλώσιμα υλικά όπου θα υπάρχει ένας αριθμός αισθητήρων για την μέτρηση της απόστασης από την επιφάνεια των απορριμμάτων,...   Περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΡΟΜΠΟΤ ΜΕ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ

Το έργο αφορά στην κατασκευή του εκπαιδευτικού ρομπότ ΕΙ-EDUROBOT, το οποίο θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο από παιδιά ηλικίας 4 έως 9 ετών για...   Περισσότερα

Ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων στο δήμο Φλώρινας

Ο στόχος του έργου είναι να προετοιμάσει τους φακέλους των σχολικών μονάδων που θα υποβληθούν για ενεργειακή αναβάθμιση στην αντίστοιχη πρόσκληση του ΠΕΠ Δυτικής...   Περισσότερα

Ενεργειακή Αναβάθμιση του Γενικού Νοσοκομείου Καστοριάς

Ο στόχος του έργου είναι να προετοιμάσει το φάκελο που θα υποβληθεί για ενεργειακή αναβάθμιση στην αντίστοιχη πρόσκληση του ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας. Το έργο...   Περισσότερα

Πιλοτικό υβριδικό σύστημα φόρτισης των ηλεκτρικών αυτοκινήτων του δήμου Κοζάνης

Σκοπός του έργου είναι να σχεδιαστεί και να κατασκευαστεί ο σταθμός φόρτισης από Ανανεώσιμες Πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) των ηλεκτρικών αυτοκινήτων e-Golf του δήμου Κοζάνης.

Διερεύνηση βιωσιμότητας τηλεθέρμανσης από βιομάζα ή συναφείς πηγές ενέργειας, στον οικισμό της Δεσκάτης και ανάπτυξη μοντέλου πρότυπης πιλοτικής μονάδας σε δημόσια κτίρια, με σκοπό τη διεκδίκηση χρηματοδότησης από Ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία

Σκοπός του έργου είναι να παραχθούν τα προαπαιτούμενα, ώστε: Α) Ο Δήμος Δεσκάτης να ανταποκριθεί επιτυχώς στις επικείμενες προσκλήσεις για τη δράση ανάπτυξης –...   Περισσότερα

SUPER: Στήριξη των οικο-καινοτομιών στις διεθνείς αγορές

Ο στόχος του Προγράμματος είναι: η ανάπτυξη, βελτίωση και υιοθέτηση περιφερειακών πολιτικών που θα στηρίζουν την τόνωση του διεθνούς εμπορίου των Περιβαλλοντικά Βιώσιμων Καινοτομιών...   Περισσότερα

FINERPOL Financial Instruments for Energy Renovation Policies

Ο γενικός στόχος του προγράμματος είναι η προώθηση νέων πολιτικών, ή και η βελτίωση των υπαρχόντων, με στόχο την ανάπτυξη χρηματοδοτικών εργαλείων, ειδικότερα των...   Περισσότερα

Ανάπτυξη λογισμικού βραχυπρόσθεσμης πρόβλεψης Ηλεκτρικού φορτίου μεγάλων καταναλωτών

Ο στόχος του παρόντος Σχεδίου Καινοτομίας είναι να αναπτύξει ένα εργαλείο πρόβλεψης φορτίου, το οποίο θα βρίσκει εφαρμογή στο επίπεδο ενός μεγάλου καταναλωτή, δηλ....   Περισσότερα

Καθαρή τεχνολογία παραγωγής βιο-υδρογόνου βασισμένη σε κυανοφύκη με παράλληλη αξιοποίηση CO2 απαερίων καύσης και υγρών αποβλήτων

Το έργο περιλαμβάνει τρεις ενότητες εργασίας: Στην ενότητα εργασίας 1 (ΕΕ-01) θα κατασκευαστεί, θα τεθεί σε λειτουργία και θα παρακολουθηθεί σε συνθήκες διαλείποντος έργου...   Περισσότερα

Crocodile II

Το έργο Crocodile 2 είναι ένα από τα τέσσερα έργα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που έχουν ως σκοπό να εφαρμόσουν την Ευρωπαϊκή Οδηγία των Ευφυών...   Περισσότερα

Έξυπνη Διαχείριση Ηλεκτρικής Ενέργειας και Τεχνολογίες Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων, με ακρωνύμιο SEEMBEET

Σκοπός του έργου είναι η προηγμένη Διαχείριση της Ζήτησης σε Έξυπνα Δίκτυα με τη χρήση Σύγχρονων Πρωτοκόλλων Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων ΚΝΧ. Η Ελληνική πλευρά...   Περισσότερα

Διερεύνηση εκμετάλλευσης τεχνικών τηλεχειρισμού ακουστικής συχνότητας για έλεγχο διανεμημένης παραγωγής και μέτρηση ροής φορτίου.

Σκοπός του έργου είναι να ελεγχθεί αν η μέθοδος τηλεχειρισμού ακουστικών συχνοτήτων μπορεί να εφαρμοστεί με αποδοτικό και οικονομικό τρόπο στην επικοινωνία, τηλεποπτεία και...   Περισσότερα

Sustainable and almost zero-emission communities and the role of public buildings

The main result of the project will be the the three pilot nearly – zero energy buildings or group of buildings in Prespes, Nestorio...   Περισσότερα

Copyright © 2013 - 2021

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση