Προσκλήσεις Προγραμμάτων

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή Eμπειρογνωμόνων με αντικείμενο την πιστοποίηση ερευνητικών έργων

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής 09/11/2012
Ημερομηνία Δημοσίευσης
24/10/2012
Πρόγραμμα
ERC Grant Schemes
Ερευνητική Περιοχή
[:el]Ενέργεια[:en]Energy
[:el]Επιστήμες Μηχανικού[:en]Engineering
[:el]Θετικές Επιστήμες[:en]Sciences
[:el]Επιστήμες της ζωής[:en]Life Sciences
[:el]Κοινωνικοοικονομικές και ανθρωπιστικές επιστήμες[:en]Socio-economic Sciences and Humanities
[:el]Περιβάλλον[:en]Environment
Αρμόδιος Φορέας
ΓΓΕΤ
Δικαιούχοι
[:el]Φυσικά Πρόσωπα[:en]Ιndividuals
Προϋπολογισμός
Αναφέρεται ανά θεματική περιοχή

8 νέες προκηρύξεις του προγράμματος FP7 (Καταληκτική Ημερομηνία ανά ερευνητικό πεδίο)

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής 16/04/2013
Ημερομηνία Δημοσίευσης
15/10/2012
Πρόγραμμα
FP7
Ερευνητική Περιοχή
[:el]Όλες οι θεματικές περιοχές[:en]All subject areas
Αρμόδιος Φορέας
ΕΕ
Δικαιούχοι
[:el]Φυσικά & Νομικά Πρόσωπα[:en]Ιndividuals & Legal Entities
Προϋπολογισμός
Αναφέρεται ανά θεματική ενότητα

Call for proposals 2013 – Lifelong Learning Programme (LLP)

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής 15/10/2012
Ημερομηνία Δημοσίευσης
01/10/2012
Πρόγραμμα
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2007-2013
Ερευνητική Περιοχή
[:el]Εκπαίδευση - Κατάρτιση[:en]Education - Training
Αρμόδιος Φορέας
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Δικαιούχοι
[:el]Φυσικά & Νομικά Πρόσωπα[:en]Ιndividuals & Legal Entities
Προϋπολογισμός
1.276.000€ - Διαφέρει ανάλογα με το υποπρόγραμμα (Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig)

2nd Call for Project Proposals IPA CROSS-BORDER PROGRAMME “GREECE – ALBANIA” 2007- 2013

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής 30/11/2012
Ημερομηνία Δημοσίευσης
01/10/2012
Πρόγραμμα
CROSS-BORDER PROGRAMME "ΕΛΛΑΔΑ - ΑΛΒΑΝΙΑ" 2007-2013
Ερευνητική Περιοχή
[:el]Όλες οι θεματικές περιοχές[:en]All subject areas
Αρμόδιος Φορέας
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ INTERREG
Δικαιούχοι
[:el]Φυσικά Πρόσωπα[:en]Ιndividuals
Προϋπολογισμός
150.000€ - 600.000€

Greece – Bulgaria 2007- 2013: 3rd Call for Strategic PRoject Proposals for Priority Axes 1 and 3

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής 31/10/2012
Ημερομηνία Δημοσίευσης
01/10/2012
Πρόγραμμα
ΕΛΛΑΔΑ - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007- 2013
Ερευνητική Περιοχή
[:el]Απασχόληση[:en]Employment
[:el]Δημόσια Πολιτική[:en]Public Policy
[:el]Κοινωνική και οικονομική συνοχή και πολιτισμική ανάπτυξη[:en]Social and economic cohesion and cultural development
[:el]Οικονομία [:en]Economy
[:el]Οικονομία - Επιχειρήσεις - Βιομηχανία - Τουρισμός[:en]Economy - Business - Industry - Tourism
[:el]Περιβάλλον[:en]Environment
[:el]Τοπική ανάπτυξη[:en]Local development
[:el]Υγεία[:en]Health
Αρμόδιος Φορέας
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ INTERREG
Δικαιούχοι
[:el]Φυσικά & Νομικά Πρόσωπα[:en]Ιndividuals & Legal Entities
Προϋπολογισμός
1.500.000€ - 6.000.000€

Copyright © 2013 - 2021

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση