Προκηρύξεις

Ανακοίνωση Διεξαγωγής Συνεντεύξεων για την επιλογή εξωτερικού συνεργάτη στο πλαίσιο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στις ”Επιστήμες της Αγωγής” 2017-2019 – αρ. πρόσκλησης 03/2018

Διαβούλευση – Τεχνικές Προδιαγραφές για την Προμήθεια Δισδιάστατου συστήματος απεικόνισης υψηλής χρονικής ανάλυσης του πεδίου ροής (2D Time Resolved Particle Image Velocimetry System) . Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 5 της Πράξης : «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ “CENTRE OF EXCELLENCE FOR FUTURE VEHICLE ENVIRONMENTAL PERFORMANCE”-FuVEP» MIS 5002370 (αξία 162.340,00 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ)

Για να δείτε τη διαβούλευση πατήστε εδώ

Επιλογή εξωτερικών συνεργατών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Health and Environment – wide Associations based on Large population Surveys – HEALS -» – αρ. πρόσκλησης 32/2017

Επιλογή εξωτερικών συνεργατών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Εκπόνηση Ενεργειακών Αναφορών Παρακολούθησης» – αρ. πρόσκλησης 31/2017

Επιλογή εξωτερικού συνεργάτη με αντικείμενο τη Διαχειριστική και συμβουλευτική υποστήριξη του φυσικού αντικειμένου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής Σχολής ΠΔΜ με τίτλο «Επιστήμες της Αγωγής: Θεωρητικές, Ερευνητικές και Διδακτικές Προσεγγίσεις στην Ιστορία και στην Τοπική Ιστορία»- αρ. πρόσκλησης 30/2017

Επιλογή εξωτερικού συνεργάτη με αντικείμενο την Υποστήριξη εκπαιδευτικού έργου, οργάνωση διδακτικών και ερευνητικών εργασιών, τήρηση και ενημέρωση του υλικού του έργου – αρ. πρόσκλησης 29/2017

Επιλογή νέου επιστήμονα στο πλαίσιο της πρόσκλησης «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2017-2018» – αφορά μάθημα με τίτλο «Μικροδιδασκαλία & Πρακτική Άσκηση» – Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (αρ. πρόσκλησης 25/2017)

Επιλογή Πανεπιστημιακού Υποτρόφου για τη Διδασκαλία του Εισαγωγικού Κύκλου και της Εμβάθυνσης της Αγιογραφίας – αρ. πρόσκλησης 24/2017

Copyright © 2013 - 2018

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση