Προκηρύξεις

Επιλογή πέντε (5) εξωτερικών συνεργατών στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου (1) «Δράσεις Υποστήριξης της λειτουργίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ως δικαιούχος στη διαχείριση και υλοποίηση παρεμβάσεων του ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ» της Πράξης «Δράσεις Υποστήριξης της των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ως δικαιούχων στη διαχείριση και υλοποίηση παρεμβάσεων του ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ» του Ε.Π προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5021512, που συγχρηματοδοτείται Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) – Αρ. πρόσκλησης 40/2018).

Επιλογή ερευνητή στο πλαίσιο του έργου «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΚΡΟΚΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΜΕ MΗ ΕΠΑΝΔΡΩΜΕΝΑ ΙΠΤΑΜΕΝΑ ΟΧΗΜΑΤΑ, DRONE INNOVATION IN SAFFRON AGRICULTURE SURVEILLANCE (DIAS) – Saffron Drones», κωδικός έργου Τ1ΕΔΚ-04873, MIS 5030875 και εσωτερικό κωδικό 80326, το οποίο εντάσσεται στη Δράση Εθνικής Εμβέλειας «ΕΡΕΥΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους (Αρ. πρόσκλησης 01/2019).

Ανακοίνωση διενέργειας συνεντεύξεων για την επιλογή ενός εξωτερικού συνεργάτη με αντικείμενο τη “Διοικητική υποστήριξη λειτουργίας του ΠΜΣ” στο πλαίσιο του έργου με τίτλο Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Επιστήμες της Αγωγής: Διδακτική των Μαθηματικών”- αρ. πρόσκλησης 06/2019

anakoinoisi_sinenteyxeon_06_2019

Ανακοίνωση διενέργειας συνεντεύξεων για την επιλογή ενός εξωτερικού συνεργάτη με αντικείμενο τη “Λειτουργική υποστήριξη των εργαστηρίων Η/Υ και υποδομών ΤΠΕ της Παιδαγωγικής Σχολής στη Φλώρινα” στο πλαίσιο του έργου με τίτλο “Διαχείριση Εσόδων που αναλογούν στην Παιδαγωγική Σχολή από το ποσοστό 25% για κάλυψη λειτουργικών εξόδων του Ιδρύματος που αφορούν τα Π.Μ.Σ”- αρ. πρόσκλησης 04/2019

anakoinoisi_sinenteyxeon_04-2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «BRIDGE», το οποίο εντάσσεται στο πρόγραμμα Erasmus+ Βασική Δράση 2 – Συμπράξεις – Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών, (Κωδ. Έργου 80376_ – Αρ. Πρόσκλησης 08/2019

prosklisi_08_2019_signed

Ανακοίνωση διεξαγωγής συνεντεύξεων στο πλαίσιο της υπ. αριθμ. πρόσκλησης 02/2019 του έργου «Κεντρικές Δράσεις για την Πρακτική Άσκηση του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (ΑΕΙ), ακαδ. ετών 2018-19 έως 2021-22»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Υποστήριξη Λειτουργίας Ιδρύματος από κρατήσεις ΠΜΣ» (Κωδ. Έργου 80294), που συγχρηματοδοτείται από ιδίους πόρους – αρ. πρόσκλησης 07/2019

prosklisi_7-2019_signed

Copyright © 2013 - 2018

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση