Προσκλήσεις Προγραμμάτων

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων «ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ/ ΣΣΚ» -1η Πρόσκληση: «Φορέας Αρωγός»

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής 23/12/2019
Ημερομηνία Δημοσίευσης
15/11/2019
Πρόγραμμα
Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων «ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ/ ΣΣΚ» -1η Πρόσκληση: «Φορέας Αρωγός»
Ερευνητική Περιοχή
Βιοτεχνολογία
Ενέργεια
Περιβάλλον
Πολιτισμός
Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Τρόφιμα
Υγεία
Υλικά
Αρμόδιος Φορέας
ΓΓΕΤ (Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας)
Δικαιούχοι
Νομικά Πρόσωπα
Προϋπολογισμός
5.300.000,00 €

3η Προκήρυξη της Δράσης του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. «Επιστήμη και Κοινωνία» με τίτλο «Κόμβοι Έρευνας, Καινοτομίας και Διάχυσης»

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής 13/01/2020
Ημερομηνία Δημοσίευσης
05/11/2019
Πρόγραμμα
Δράση ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. «Επιστήμη και Κοινωνία»
Ερευνητική Περιοχή
Όλες οι θεματικές περιοχές
Αρμόδιος Φορέας
ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. (Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας & Τεχνολογίας)
Δικαιούχοι
Φυσικά Πρόσωπα
Προϋπολογισμός
3.000.000,00€

Copyright © 2013 - 2021

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση