Προσκλήσεις Προγραμμάτων

2η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής 01/06/2020
Ημερομηνία Δημοσίευσης
17/01/2020
Πρόγραμμα
ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.
Ερευνητική Περιοχή
Όλες οι θεματικές περιοχές
Αρμόδιος Φορέας
ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. (Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας & Τεχνολογίας)
Δικαιούχοι
Νομικά Πρόσωπα
Προϋπολογισμός
24.500.000,00€

2η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων INTERREG IPA “GREECE – REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA 2014-2020”

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής 29/05/2020
Ημερομηνία Δημοσίευσης
13/01/2020
Πρόγραμμα
2η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων INTERREG IPA “GREECE - REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA 2014-2020”
Ερευνητική Περιοχή
Απασχόληση
Ενέργεια
Κοινωνική και οικονομική συνοχή και πολιτισμική ανάπτυξη
Μεταφορές
Οικονομία
Οικονομία - Επιχειρήσεις - Βιομηχανία - Τουρισμός
Περιβάλλον
Πολιτισμός
Τοπική ανάπτυξη
Αρμόδιος Φορέας
Υπηρεσία Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία»
Δικαιούχοι
Νομικά Πρόσωπα
Προϋπολογισμός
6.000.000,00€

Copyright © 2013 - 2021

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση