Επιλογή εξωτερικού συνεργάτη με αντικείμενο την τεχνική υποστήριξη εργαστηριακών ασκήσεων και διπλωματικών εργασιών καθώς και η επιλογή και αγορά εξοπλισμού και αναλώσιμων για τα εργαστήρια του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών – αρ. πρόσκλησης 05/2018


Σχετικά αρχεία

epilogi_05-2018_signed

Copyright © 2013 - 2018