Επιλογή εξωτερικού συνεργάτη με αντικείμενο τη λειτουργική υποστήριξη των εργαστηρίων Η/Υ και υποδομών ΤΠΕ της Παιδαγωγικής Σχολής στη Φλώρινα – αρ. πρόσκλησης 13/2018


Σχετικά αρχεία

epilogi_13-2018_signed

Copyright © 2013 - 2018