Συνδέοντας την Ευρώπη (CEF Digital). Νέες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων και Διαδικτυακή Ενημερωτική Ημερίδα

 

Δημοσιεύτηκαν οι πρώτες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του ψηφιακού σκέλους του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF Digital), με προϋπολογισμό 258 εκατ. ευρώ. Οι προσκλήσεις αποσκοπούν στη βελτίωση των υποδομών ψηφιακής συνδεσιμότητας, ιδίως των δικτύων Gigabit και 5G, σε όλη την Ένωση, συμβάλλοντας στον ψηφιακό μετασχηματισμό της Ευρώπης.

Καταληκτική ημερομηνίας υποβολής προτάσεων : 22 Μαρτίου 2022

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μπορούν να μάθουν περισσότερα για τις διαδικασίες υποβολής αίτησης, αξιολόγησης και ανάθεσης στη διαδικτυακή ενημερωτική ημερίδα που θα πραγματοποιηθεί στις 19 Ιανουαρίου.

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας θα έχουν τη δυνατότητα υποβολής ερωτημάτων μέσω slido χρησιμοποιώντας τον κωδικό (#CEFDigital)

 

Περισσότερα…

Copyright © 2013 - 2021

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση