Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απασχόληση τριών (3) εξωτερικών συνεργατών, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Πρόληψη και Αντιμετώπιση Συνθέτων Διασυνοριακών Πλημμυρών και Δασικών Πυρκαγιών (ακρωνύμιο SOLVE)”, MIS 5066828, του προγράμματος διασυνοριακής συνεργασίας “Interreg-IPA CBC Cross-Border Cooperation Programme “Greece – Republic Of North Macedonia 2014-2020”, με κωδικό για τη διαχείριση της ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ ΠΔΜ 80744, και επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Μπακούρο Ιωάννη Καθηγητή του Τμήματος Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας – Αρ. Πρόσκλησης 178/2022

Σχετικά αρχεία

80744_Call_178_2022_signed
protasi_178_2022

Copyright © 2013 - 2022

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση