Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απασχόληση ενός ερευνητή, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «An Artificial Intelligent Aided Unified Network for Secure Beyond 5G Long Term Evolution – Acronym: NANCY», που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του προγράμματος Horizon Europe Framework Programme (HORIZON), με κωδικό για τη διαχείριση της ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ ΠΔΜ 80953 και επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Σαρηγιαννίδη Παναγιώτη Αν. Καθηγητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας – Αρ. Πρόσκλησης 15/2023

Copyright © 2013 - 2022

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση