Ανακοίνωση αποτελεσμάτων Βραβείων Αριστείας

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τον Κανονισμό Επιβράβευσης και Αριστείας του ΠΔΜ, μετά από την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ. πρωτοκόλλου 15915/22.06.2022 του ΕΛΚΕ, καθώς και την Απόφαση της Επιτροπής ΜΟΔΙΠ υπ’ αριθμ. πρωτοκόλλου 2/20.01.2023, ανακοινώνονται τα αποτελέσματα των βραβείων Αριστείας του ΠΔΜ .

Η περίοδος ενστάσεων θα διαρκέσει πέντε ημέρες και απευθύνονται στον ΕΛΚΕ, ο οποίος τις διαβιβάζει στο Πρυτανικό Συμβούλιο του Ιδρύματος.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία παρακαλούμε όπως συμβουλευτείτε τον κανονισμό των βραβείων Αριστείας πατώντας εδώ.

Μετά την πάροδο της περιόδου ενστάσεων, ανακοινώνονται τα τελικά αποτελέσματα της βράβευσης της αριστείας στο ΠΔΜ.

Σχετικά αρχεία

Τελικά αποτελέσματα βράβευσης
Αποτελέσματα Αριστείας 2022

Copyright © 2013 - 2022

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση