Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απασχόληση ενός εξωτερικού συνεργάτη, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Stimulating Green Employment: Across Border Educational and Technological Innovation Hot – Spots» (ακρωνύμιο GEMS), MIS 5067261, του προγράμματος διασυνοριακής συνεργασίας “Interreg-IPA CBC Cross-Border Cooperation Programme “Greece – Republic Of North Macedonia 2014-2020”, με κωδικό για τη διαχείριση της ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ ΠΔΜ 80766, και επιστημονικά υπεύθυνη την κ. Γούλα Μαρία, Καθηγήτρια του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας – Αρ. Πρόσκλησης 142/2023 

Σχετικά αρχεία

80766_Call_142_2023_signed
protasi_142_2023

Copyright © 2013 - 2022

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση