Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απασχόληση ενός εξωτερικού συνεργάτη, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Μεταπτυχιακό πρόγραμμα Λογιστική και Ελεγκτική 2023-2024», με κωδικό για τη διαχείριση της ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ ΠΔΜ 81185 και Επιστημονικά Υπεύθυνο τον κ. Νίκλη Δημήτριο, Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας – Αρ. Πρόσκλησης 28/2024

Σχετικά αρχεία

81185_Call_28_2024_signed
protasi_28_2024

Copyright © 2013 - 2022

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση