Προκηρύξεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή 2 εξωτερικών συνεργατών στο πλαίσιο του έργου «Health and Environment – wide Associations based on Large population Surveys – HEALS -» – αρ. πρόσκλησης 32/2017

Πρόσκληση Eκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή τριών εξωτερικών συνεργατών στο πλαίσιο του έργου «Εκπόνηση Ενεργειακών Αναφορών Παρακολούθησης», – αρ. πρόσκλησης 31/2017

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή ενός εξωτερικού συνεργάτη στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου«Επιστήμες της Αγωγής: Θεωρητικές, Ερευνητικές και Διδακτικές Προσεγγίσεις στην Ιστορία και στην Τοπική Ιστορία» – αρ. πρόσκλησης 30/2017

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή ενός εξωτερικού συνεργάτη στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ», αρ. πρόσκλησης 29/2017

Επιλογή εξωτερικού συνεργάτη για τη διεύρυνση γνώσεων ΤΠΕ στις ΜΜΕ Σύνταξη εκθέσεων προόδου οικονομικού αντικειμένου του έργου «Supporting knowledge capacity in ICT among SME to engage in growth and innovation (SKILLS+)»- τήρηση αρχείου και αναρτήσεις στο σύστημα IOLF – αρ. πρόσκληση 22/2017

Επικύρωση πίνακα κατάταξης μαθήματος με τίτλο «Τέχνη και Παγκοσμιοποίηση» – Τμήμα Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών, για την επιλογή Νέων Επιστημόνων κατόχων Διδακτορικού Διπλώματος, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2017-2018» (μετά από παραίτηση του 1ου) – αρ. πρόσκλησης 14/2017

Ανακοίνωση Διεξαγωγής Συνεντεύξεων για την επιλογή εξωτερικού συνεργάτη στο πλαίσιο της πράξης “Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας” – αρ. πρόσκλησης 26/2017

Αποτελέσματα αξιολόγησης (αρ. πρόσκλησης 21/2017) – Πράξη «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2017-2018» – Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών, Μάθημα Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων

Copyright © 2013 - 2018

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση