Προκηρύξεις

Επιλογή εξωτερικού συνεργάτη με αντικείμενο την «Υποστήριξη της τηλεκπαίδευσης του προγράμματος και της συντήρησης λειτουργικών συστημάτων», στο πλαίσιο υλοποίησης του ΠΜΣ «Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση στη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού» – αρ. πρόσκλησης 12/2018

Ανοικτός Διαγωνισμός στο πλαίσιο του υποέργου Νο 5 της Πράξης : «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ “CENTRE OF EXCELLENCE FOR FUTURE VEHICLE ENVIRONMENTAL PERFORMANCE”-FuVEP» για την προμήθεια Δισδιάστατου συστήματος απεικόνισης υψηλής χρονικής ανάλυσης του πεδίου ροής (2D Time Resolved Particle Image Velocimetry System)

Επιλογή εξωτερικού συνεργάτη με αντικείμενο την«Υποστήριξη Δημοσίων Σχέσεων Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας», – αρ. πρόσκλησης 09/2018

Επιλογή εξωτερικού συνεργάτη με αντικείμενο την Τεχνική υποστήριξη του εκπαιδευτικού έργου του Μεταπτυχιακού «Επιστήμες της Αγωγής: Δίγλωσση Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση» – αρ. πρόσκλησης 08/2018

Επιλογή εξωτερικών συνεργατών με αντικείμενο α) Διαχειριστική Υποστήριξη Γραφείου Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και β) Τεχνική Υποστήριξη Πληροφοριακού Συστήματος της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας – αρ. πρόσκλησης 11/2018

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή 1 εξωτερικού συνεργάτη με αντικείμενο τη Μηχανογραφική υποστήριξη της ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ ΠΔΜ – αρ. πρόσκλησης 15/2018

Ανακοίνωση Διεξαγωγής Συνεντεύξεων για την επιλογή εξωτερικού συνεργάτη με αντικείμενο τη λειτουργική υποστήριξη των εργαστηρίων Η/Υ και υποδομών ΤΠΕ της Παιδαγωγικής Σχολής στη Φλώρινα – αρ. πρόσκλησης 13/2018

Copyright © 2013 - 2018

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση