Ανακοινώσεις

Καταβολή ημερήσιας και χιλιομετρικής αποζημίωσης σε εξωτερικούς συνεργάτες

Σας ενημερώνουμε ότι, πλέον με την εφαρμογή της διαδικασίας Ανάληψης Υποχρέωσης, η καταβολή της ημερήσιας και χιλιομετρικής αποζημίωσης σε εξωτερικούς συνεργάτες απασχολούμενους με τιμολόγιο...   Περισσότερα

Πληροφορίες σχετικά με την καταβολή αμοιβών διδασκαλίας και επίβλεψης διπλωματικών εργασιών σε ΠΜΣ

Σχετικά με τις συμβάσεις που έχουν ήδη συναφθεί και αναφορικά με την καταβολή της αμοιβής τους, η Επιτροπή Ερευνών έχει αποφασίσει τα εξής: Για...   Περισσότερα

Σύναψη συμβάσεων Μελών ΔΕΠ σε Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

Όλα τα μέλη ΔΕΠ του ΠΔΜ που έχουν συνάψει συμβάσεις με άλλα ιδρύματα στο πλαίσιο υλοποίησης ΠΜΣ οφείλουν να τις στείλουν άμεσα στον ΕΛΚΕ,...   Περισσότερα

Copyright © 2013 - 2021

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση