Προγράμματα

«Διερεύνηση και αποτύπωση προβλημάτων και αναγκών εργατικού δυναμικού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας κατά την περίοδο της ενεργειακής μετάβασης-απολιγνιτοποίησης».

Η χώρα έχει εισέλθει στη φάση της ενεργειακής μετάβασης με την απόφασή της να επιταχύνει τις εξελίξεις που αφορούν στην απολιγνιτοποίηση της παραγωγής ηλεκτρικής...   Περισσότερα

Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Ατμοσφαιρικού Υπολογιστικού Προτύπου Αστικού Θόλου Υψηλής Ανάλυσης για Ενεργειακές Εφαρμογές σε Δομημένες Περιοχές

Το αντικείμενο αφορά στην ανάπτυξη και αξιολόγηση ατμοσφαιρικού υπολογιστικού προτύπου αστικού θόλου (urban canopy) σε πολύ υψηλή χωρική ανάλυση. Το πρότυπο θα παρέχει τις...   Περισσότερα

Ποσοτικοποίηση της συνεισφοράς των ορυχείων του ΛΚΔΜ στις εκπομπές – συγκεντρώσεις ΑΣχ, από τις σημερινές και από τις προγραμματιζόμενες δραστηριότητες, στις πηγές και τους αποδέκτες

Η ποσοτικοποίηση, στη βάση μετρήσεων, των εκπομπών ΑΣx ανά ορυχείο στο σύνολο του και ανά επιμέρους δραστηριότητα (εκσκαφή, μεταφορά, απόθεση – στείρα, λιγνίτης –...   Περισσότερα

«Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (MIS 5051039)»

Η Μονάδα Υποστήριξης Φοιτητών Ευπαθών Ομάδων (ΜΥΦΕΟ) εντάσσεται οργανικά στην αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Ακαδημαϊκών Θεμάτων & Φοιτητικής Μέριμνας, και ειδικότερα στο Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας....   Περισσότερα

Critical Thinking for Successful Jobs

Το πρόγραμμα THINK4JOBS ενώνει μία διεπιστημονική ομάδα με Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης και Επιχειρήσεις, οι οποίες δραστηριοποιούνται στον τομέα της Κριτικής Σκέψης από πέντε χώρες...   Περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Διαχείριση Εσόδων των νέων Π.Μ.Σ. του ΠΔΜ (πρώην ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας, σύμφωνα με το άρθρο 37 παρ.4 του  Ν.4485/2017», με κωδικό για τη διαχείριση της ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ ΠΔΜ 70300 και επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Παπαθανασίου Φωκίων Καθηγητή του Τμήματος Γεωπονίας – Αρ. Πρόσκλησης 3/2021

Effect of microstructure in the mechanical response of cost-effective biomimetic constructs for rapid wound healing

A chronic wound is a wound that has failed to proceed through an orderly and timely process to produce anatomic and functional integrity or...   Περισσότερα

Investigating small airway closure in the human lung using multi scale approaches

Lung airways have a branched structure, with increasingly smaller branches proceeding down up to 25 generations.  The smallest (acinar) airways (beyond generation 10) are...   Περισσότερα

Characterization and modeling of fiber architecture of human aorta in health and disease

Aortic disease is a significant cause of death in developed countries. The most common forms of aortic disease are aneurysm, dissection, atherosclerotic occlusion and...   Περισσότερα

Est-ce que le soutien passif peut prévenir l’insuffisance cardiaque? Une approche hybride expérimentale/computationelle

Heart failure is one of the most common, costly, disabling, and deadly medical conditions that affects more than 5 million Americans, generating annual health...   Περισσότερα

Emerging cultural tourism by discovering hiking and cultural routes in the CB area

The Cult2Routes project has as a primary goal to improve the tourist and cultural facilities in the participated municipalities by development of hiking and...   Περισσότερα

Παρακολούθηση καλλιέργειας κρόκου Κοζάνης με Mη επανδρωμένα Ιπτάμενα Οχήματα, Drone Innovation in saffron Agriculture Surveillance (DIAS)

Το πρόγραμμα DIAS, συνολικού προϋπολογισμού 425.250€ και διάρκειας 36 μηνών, υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτείται από την...   Περισσότερα

Evaluating a training intervention in Greek Midwifery school graduates for the retention of skills in shoulder dystocia management with the use of high-fidelity simulation: the SAFE (SimulAtion high-FidElity) study

Εισαγωγή: Η δυστοκία ώμων αποτελεί μαιευτικό επείγον κατά τον τοκετό και μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική νεογνική νοσηρότητα και θνησιμότητα. Οι προϋποθέσεις επαγγελματικής άσκησης...   Περισσότερα

Επεξεργασία και βελτίωση κινούμενης εικόνας

Μελέτη αλγόριθμων με σκοπό την απομάκρυνση θορύβου από κινούμενη εικόνα (βίντεο).

BRIDGE ERASMUS+

Το πρόγραμμα Erasmus+ Bridge θα δημιουργήσει Serious Games με στόχο την βελτίωση των νοητικών και συμπεριφορικών συμπτωμάτων στην άνοια. Ο σχεδιασμός αυτών των παιχνιδιών...   Περισσότερα

Copyright © 2013 - 2021

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση