Προσκλήσεις Προγραμμάτων

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για έργα ΑΠΕ και ΟΧΕ στο Δήμο Αμυνταίου

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής 14/06/2013
Ημερομηνία Δημοσίευσης
23/05/2013
Πρόγραμμα
Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για έργα ΑΠΕ και ΟΧΕ στο Δήμο Αμυνταίου
Ερευνητική Περιοχή
[:el]Ενέργεια[:en]Energy
[:el]Περιβάλλον[:en]Environment
Αρμόδιος Φορέας
Δήμο Αμυνταίου
Δικαιούχοι
[:el]Νομικά Πρόσωπα[:en]Legal Entities
Προϋπολογισμός
1.000.000,00 €

Call for proposals 2013 under CIP Programme – ICT PSP Work Programme 2013

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής 14/05/2013
Ημερομηνία Δημοσίευσης
31/01/2013
Πρόγραμμα
INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES POLICY SUPPORT PROGRAMME
Ερευνητική Περιοχή
[:el]Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών[:en]Information and Communication Technologies
Αρμόδιος Φορέας
EUROPEAN COMMISSION - DIRECTORATE GENERAL FOR RESEARCH & INNOVATION
Δικαιούχοι
[:el]Νομικά Πρόσωπα[:en]Legal Entities
Προϋπολογισμός
125.700.000€

Call for Proposals: Clean Sky Research and Technology Development Projects (CS-RTD Projects)

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής 18/04/2013
Ημερομηνία Δημοσίευσης
28/01/2013
Πρόγραμμα
Joint Technology Initiatives
Ερευνητική Περιοχή
[:el]Μεταφορές[:en]Transportation
Αρμόδιος Φορέας
Ευρωπαϊκή Ένωση
Δικαιούχοι
[:el]Νομικά Πρόσωπα[:en]Legal Entities
Προϋπολογισμός
150.000€ - 3.300.000€ ανάλογα την θεματική περιοχή

Calls for proposals for ERC Proof of Concept Grant

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής 03/10/2013
Ημερομηνία Δημοσίευσης
21/01/2013
Πρόγραμμα
European Research Council
Ερευνητική Περιοχή
[:el]Όλες οι θεματικές περιοχές[:en]All subject areas
Αρμόδιος Φορέας
Ευρωπαϊκή Ένωση
Δικαιούχοι
[:el]Φυσικά & Νομικά Πρόσωπα[:en]Ιndividuals & Legal Entities
Προϋπολογισμός
10.000.000€

Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking (FCH JU) Call for Proposals 2013 Part 1

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής 22/05/2013
Ημερομηνία Δημοσίευσης
21/01/2013
Πρόγραμμα
Joint Technology Initiatives
Ερευνητική Περιοχή
[:el]Ενέργεια[:en]Energy
[:el]Μεταφορές[:en]Transportation
[:el]Οικονομία - Επιχειρήσεις - Βιομηχανία - Τουρισμός[:en]Economy - Business - Industry - Tourism
[:el]Περιβάλλον[:en]Environment
[:el]Υλικά[:en]Materials
Αρμόδιος Φορέας
Ευρωπαϊκή Ένωση
Δικαιούχοι
[:el]Νομικά Πρόσωπα[:en]Legal Entities
Προϋπολογισμός
68.500.000€

TEN-E-2013 call for proposals under the annual work programme for grants in the field of the Trans-European Energy Network

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής 08/03/2013
Ημερομηνία Δημοσίευσης
16/01/2013
Πρόγραμμα
TRANS-EUROPEAN ENERGY NETWORK (TEN-E)
Ερευνητική Περιοχή
[:el]Ενέργεια[:en]Energy
Αρμόδιος Φορέας
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Δικαιούχοι
[:el]Νομικά Πρόσωπα[:en]Legal Entities
Προϋπολογισμός
22.000.000€

European Cooperation in Science and Technology (COST) Open Call – March 2013

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής 26/07/2013
Ημερομηνία Δημοσίευσης
15/01/2013
Πρόγραμμα
COST
Ερευνητική Περιοχή
[:el]Όλες οι θεματικές περιοχές[:en]All subject areas
Αρμόδιος Φορέας
COST OFFICE - EUROPEAN SCIENCE FOUNDATION
Δικαιούχοι
[:el]Φυσικά & Νομικά Πρόσωπα[:en]Ιndividuals & Legal Entities
Προϋπολογισμός
130.000€

Tempus IV – Reform of higher education through international university cooperation.

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής 26/03/2013
Ημερομηνία Δημοσίευσης
07/12/2012
Πρόγραμμα
Grundtvig
Ερευνητική Περιοχή
[:el]Εκπαίδευση - Κατάρτιση[:en]Education - Training
Αρμόδιος Φορέας
EUROPEAN COMMISION - EDUCATION, AUDIOVISUAL & CULTURE EXECUTIVE AGENCY
Δικαιούχοι
[:el]Νομικά Πρόσωπα[:en]Legal Entities
Προϋπολογισμός
50.0000€-1.500.000€

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή Eμπειρογνωμόνων με αντικείμενο την πιστοποίηση ερευνητικών έργων

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής 09/11/2012
Ημερομηνία Δημοσίευσης
24/10/2012
Πρόγραμμα
ERC Grant Schemes
Ερευνητική Περιοχή
[:el]Ενέργεια[:en]Energy
[:el]Επιστήμες Μηχανικού[:en]Engineering
[:el]Θετικές Επιστήμες[:en]Sciences
[:el]Επιστήμες της ζωής[:en]Life Sciences
[:el]Κοινωνικοοικονομικές και ανθρωπιστικές επιστήμες[:en]Socio-economic Sciences and Humanities
[:el]Περιβάλλον[:en]Environment
Αρμόδιος Φορέας
ΓΓΕΤ
Δικαιούχοι
[:el]Φυσικά Πρόσωπα[:en]Ιndividuals
Προϋπολογισμός
Αναφέρεται ανά θεματική περιοχή

8 νέες προκηρύξεις του προγράμματος FP7 (Καταληκτική Ημερομηνία ανά ερευνητικό πεδίο)

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής 16/04/2013
Ημερομηνία Δημοσίευσης
15/10/2012
Πρόγραμμα
FP7
Ερευνητική Περιοχή
[:el]Όλες οι θεματικές περιοχές[:en]All subject areas
Αρμόδιος Φορέας
ΕΕ
Δικαιούχοι
[:el]Φυσικά & Νομικά Πρόσωπα[:en]Ιndividuals & Legal Entities
Προϋπολογισμός
Αναφέρεται ανά θεματική ενότητα

Call for proposals 2013 – Lifelong Learning Programme (LLP)

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής 15/10/2012
Ημερομηνία Δημοσίευσης
01/10/2012
Πρόγραμμα
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2007-2013
Ερευνητική Περιοχή
[:el]Εκπαίδευση - Κατάρτιση[:en]Education - Training
Αρμόδιος Φορέας
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Δικαιούχοι
[:el]Φυσικά & Νομικά Πρόσωπα[:en]Ιndividuals & Legal Entities
Προϋπολογισμός
1.276.000€ - Διαφέρει ανάλογα με το υποπρόγραμμα (Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig)

2nd Call for Project Proposals IPA CROSS-BORDER PROGRAMME “GREECE – ALBANIA” 2007- 2013

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής 30/11/2012
Ημερομηνία Δημοσίευσης
01/10/2012
Πρόγραμμα
CROSS-BORDER PROGRAMME "ΕΛΛΑΔΑ - ΑΛΒΑΝΙΑ" 2007-2013
Ερευνητική Περιοχή
[:el]Όλες οι θεματικές περιοχές[:en]All subject areas
Αρμόδιος Φορέας
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ INTERREG
Δικαιούχοι
[:el]Φυσικά Πρόσωπα[:en]Ιndividuals
Προϋπολογισμός
150.000€ - 600.000€

Greece – Bulgaria 2007- 2013: 3rd Call for Strategic PRoject Proposals for Priority Axes 1 and 3

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής 31/10/2012
Ημερομηνία Δημοσίευσης
01/10/2012
Πρόγραμμα
ΕΛΛΑΔΑ - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007- 2013
Ερευνητική Περιοχή
[:el]Απασχόληση[:en]Employment
[:el]Δημόσια Πολιτική[:en]Public Policy
[:el]Κοινωνική και οικονομική συνοχή και πολιτισμική ανάπτυξη[:en]Social and economic cohesion and cultural development
[:el]Οικονομία [:en]Economy
[:el]Οικονομία - Επιχειρήσεις - Βιομηχανία - Τουρισμός[:en]Economy - Business - Industry - Tourism
[:el]Περιβάλλον[:en]Environment
[:el]Τοπική ανάπτυξη[:en]Local development
[:el]Υγεία[:en]Health
Αρμόδιος Φορέας
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ INTERREG
Δικαιούχοι
[:el]Φυσικά & Νομικά Πρόσωπα[:en]Ιndividuals & Legal Entities
Προϋπολογισμός
1.500.000€ - 6.000.000€

Προκήρυξη για τα Ελληνικά Βραβεία 2012 L’ORΕAL-UNESCO για τις Γυναίκες στην Επιστήμη

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής 08/10/2012
Ημερομηνία Δημοσίευσης
24/09/2012
Πρόγραμμα
Ελληνικά Βραβεία 2012 L'ORΕAL-UNESCO για τις Γυναίκες στην Επιστήμη
Ερευνητική Περιοχή
[:el]Βιοτεχνολογία[:en]Biotechnology
[:el]Θετικές Επιστήμες[:en]Sciences
Αρμόδιος Φορέας
Ελληνική Εθνική Επιτροπή για την UNESCO
Δικαιούχοι
[:el]Φυσικά Πρόσωπα[:en]Ιndividuals
Προϋπολογισμός
10.000 €

7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο | Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων (Καταληκτική Ημερομηνία ανά ερευνητικό πεδίο)

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής 04/04/2013
Ημερομηνία Δημοσίευσης
18/07/2012
Πρόγραμμα
7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο
Ερευνητική Περιοχή
[:el]Διάστημα και Τεχνολογίες ασφάλειας[:en]Space and Security Technologies
[:el]Ενέργεια[:en]Energy
[:el]Κοινωνικοοικονομικές και ανθρωπιστικές επιστήμες[:en]Socio-economic Sciences and Humanities
[:el]Μεταφορές[:en]Transportation
[:el]Νανοτεχνολογία – Νανοεπιστήμες[:en]Nanotechnology - Nanoscience
[:el]Περιβάλλον[:en]Environment
[:el]Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών[:en]Information and Communication Technologies
[:el]Τρόφιμα[:en]Victuals
[:el]Υγεία[:en]Health
Αρμόδιος Φορέας
ΕΕ
Δικαιούχοι
[:el]Φυσικά & Νομικά Πρόσωπα[:en]Ιndividuals & Legal Entities
Προϋπολογισμός
Αναφέρεται ανά θεματική ενότητα

Copyright © 2013 - 2021

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση