Διαγωνισμός

Απόφαση Ανάθεσης, αρ. πρόσκλησης 08/2017 Προμήθεια Αναλωσίμων Υλικών (toner & γραφική ύλη)

Απόφαση Ανάθεσης, αρ. πρόσκλησης 03/2017, Προμήθεια αναλωσίμων 3d printer

Απόφαση Ανάθεσης, αρ. πρόσκλησης 06/2017, Σχεδιασμός και εκτύπωση διαφημιστικού υλικού

Απόφαση Ανάθεσης, αρ. πρόσκλησης 07/2017, Εκτύπωση Πρακτικών Διεθνούς Συνεδρίου “Μαθηματικός Χώρος Εργασίας”

Απόφαση Ανάθεσης, αρ. πρόσκλησης 04/2017, Προμήθεια φορητών Η/Υ

Αρ. Διακ. 05/2017 – ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ SPSS ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ (3) ΕΤΗ»

Προκήρυξη φοιτητικού διαγωνισμού σχεδιασμού λογότυπου και αφίσας για το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Επαναπροκήρυξη Τακτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια συστήματος ταχυμετρίας ρευστών Laser Doppler Velocimetry για μέτρηση μιας συνιστώσας της ταχύτητας (1D LDV system)» – αρ. διακ. 15/2016

1η Τροποποίηση Τακτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια συστήματος ταχυμετρίας ρευστών Laser Doppler Velocimetry για μέτρηση μιας συνιστώσας της ταχύτητας (1D LDV system)» – αρ. διακ. 11/2016

Τακτικός Διαγωνισμός για την «Προμήθεια συστήματος ταχυμετρίας ρευστών Laser Doppler Velocimetry για μέτρηση μιας συνιστώσας της ταχύτητας (1D LDV system)» – αρ. διακ. 11/2016

Προκήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ» στο πλαίσιο του έργου «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΤΣΜΕΔΕ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ-ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ» – αρ. διακ. 08/2016

Πρόχειρος Διαγωνισμός με τίτλο “Μελέτη αξιοποίησης καινοτομικού προϊόντος” – αρ. διακ. 03/2016

Πρόχειρος Διαγωνισμός με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού εξοπλισμού» – αρ. διακ. 02/2016

Πρόχειρος Διαγωνισμός με τίτλο “Προμήθεια εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού εξοπλισμού” – αρ. διακ. 18/2015

Πρόχειρος Διαγωνισμός με τίτλο “Προμήθεια εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού εξοπλισμού” – αρ. διακ. 17/2015

Copyright © 2013 - 2021

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση